Houthalen-Helchteren sluit akkoord met Bionerga over nieuwe afvaloven

Op 23 december 2010

Bionerga heeft van het provinciebestuur een milieuvergunning gekregen voor de bouw en exploitatie van een afvalenergiecentrale in Houthalen-Helchteren die aangedreven wordt met Limburgs huishoudelijk restafval, met een capaciteit van 200.000ton in plaats van de eerder aangevraagde 290.000ton.

Het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren heeft zich altijd verzet tegen de nieuwe milieuvergunning. Burgemeester Alain Yzermans (SP.A) schreef in de zomervakantie nog een boekje tegen de komst van Bionerga. 'Als gemeente zagen wij liever een capaciteit van 150.000ton, maar wij leggen ons neer bij de beslissing van de provincie', zegt Yzermans. 'Daarom zijn we in dialoog getreden met Bionerga en hebben we een milieupact afgesloten.'

In het milieupact staat onder meer dat de technische experts van de gemeente betrokken worden bij de realisatie van de installatie. De experts zullen samen met Bionerga in een technisch platform zetelen. In dat platform zal jaarlijks de herkomst en de samenstelling van de verwerkte volumes besproken worden. 'Er is ook afgesproken dat Bionerga de best mogelijke zuiveringstechnieken zal gebruiken.'

Bij de bouw van de nieuwe afvalenergiecentrale moet Bionerga er ook naar streven om de impact op de omgeving te minimaliseren. De afvalmaatschappij zal op vraag van het actiecomité 'Limburg Adembenemend' ook meewerken aan een grootschalig gezondheidsonderzoek. Er komt ook een 'Toezichtscommissie Milieu' waar het gemeentebestuur, het maatschappelijk middenveld, buurtvertegenwoordigers en buurgemeenten informatie zullen krijgen rond de situatie van Bionerga.

'We zullen ook een milieubelasting heffen met terugwerkende kracht', zegt Yzermans. 'Van zodra de oven vol zit, zal ons dat 300.000euro per jaar opleveren.'

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is