Onderwijs in Houthalen-Helchteren: N-VA gaat de uitdaging aan!

Op 11 oktober 2012

Het onderwijs in HH staat de komende tien jaar voor een grote uitdaging. Onder meer door een betere  doorstroming van het lager- naar het secundair onderwijs binnen onze gemeente, een optimalisering van het openbare leerlingenvervoer en de buitenschoolse opvang  moeten er meer leerlingen die in HH wonen ook middelbare school lopen in hun gemeente.  Dat zijn enkele belangrijke conclusies van het onderwijsmasterplan dat in opdracht van het gemeentebestuur werd opgesteld.

De gemeente kan hierin een niet te onderschatten ondersteunende en coördinerende rol in spelen. N-VA Houthalen-Helchteren wil deze uitdaging niet uit de weg gaan en wil hiervan op korte termijn werk maken met enkele concrete structurele voorstellen.  De kracht van verandering in onze gemeente, zeker ook op het vlak van onderwijs! Kandidaat-burgemeester Peter Timmermans heeft in samenwerking met lijstduwer Geert Gerits  een aantal voorstellen uitgewerkt.

Slechts gemiddeld 40 van de 100 leerlingen die het lager onderwijs na het zesde leerjaar in Houthalen-Helchteren verlaten, schrijven zich in in een secundaire school in Houthalen-Helchteren. Nochtans heeft de gemeente met het Inspirocollege en het Don Bosco TI twee secundaire scholen op haar grondgebied die zowel op ASO-, als op TSO- en BSO-niveau een hele waaier aan studierichtingen aanbieden. De laatste 6 jaren kennen beide voornoemde scholen echter een niet te onderschatten daling van hun leerlingenaantallen. Om dit structureel probleem aan te pakken pleit de N-VA dan ook voor een betere communicatie en een doorgedreven positief overleg tussen de lagere- en de secundaire scholen. Zodoende kan men een betere doorstroming tussen het lager- en secundaire niveau creëren wat elk kind ten goede komt.  Het is immers goed voor de ontwikkeling van elk kind dat het zich zoveel mogelijk kan situeren in zijn eigen natuurlijke omgeving.

Uit het onderzoek bleek ook dat het openbaar vervoer vanuit de verscheidene deelgemeente naar de scholen toe niet optimaal verloopt. Er rijden voor- en na de schooltijden te weinig bussen van de Lijn van de buitenwijken naar het centrum toe. Vooral vanuit Houthalen-Oost vormt dit een groot probleem. De N-VA wil dan ook in grondig overleg met alle betrokken partijen dit aanbod optimaliseren en uitbreiden. (Indien nodig moet het gemeentebestuur eventueel zelf via een privéfirma het vervoer tussen de verschillende wijken en het centrum organiseren. Ook andere inwoners zouden hier dan van kunnen genieten. )

Door een doorgedreven rationalisatie en door breder te denken moeten de scholen in onderling overleg en in samenwerking met de gemeente trachten te komen tot een eenvormig opvangsysteem voor alle scholen met een eventuele centralisatie van de opvang waar dit kan. Ook hier moet efficiëntie de bovenhand halen met aandacht voor ieder individu.

Het onderwijslandschap zal de komende jaren ook sterk veranderen, het is dan ook de opdracht van de schoolbesturen in samenwerking met de overheden om hier zo goed mogelijk op in te spelen, zeker ook in onze gemeente. Stil blijven zitten is ook hier achteruitgaan. Durven veranderen waar nodig is voor de N-VA dan ook geen holle slogan maar een oproep tot alle betrokkenen om voor onze kinderen een (school-)omgeving te creëren in onze gemeente waarin ze hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen. Hier gaan wij als N-VA Houthalen-Helchteren voor.

Een goed functionerend onderwijs vormt de basis voor welvaart voor elk kind van elke inwoner van Houthalen-Helchteren!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is