Ook al dreigt het schip te zinken, wij komen met een oplossing voor de boeg.

Op 12 december 2016

In het weekend van 3 op 4 december berichtte Het Belang van Limburg over het negatieve advies over de Noord-Zuidverbinding van de auditeur van de Raad van State. Nadat enkele Limburgse natuurverenigingen en 2 inwoners van onze gemeente op 23 juni 2016 hun pijlen hadden gericht op de nietigverklaring van de Noord-Zuidverbinding.

De Raad van State zal naar alle waarschijnlijkheid het advies van haar auditeur volgen en de bestaande plannen zonder pardon naar de prullenbak verwijzen. Het gaat hier in essentie dus om burgers die gebruiken maken van een administratief recht om een project van een enorm maatschappelijk belang op basis van procedurele kwesties te kelderen. Met alle draconische gevolgen van dien.

De Noord-Zuidverbinding is cruciaal voor de economische en infrastructurele heropleving van onze eigen gemeente en bij uitbreiding onze bronsgroene provincie. Een provincie die onder meer door het verdwijnen van Ford Genk een zoveelste slag van de werkloosheidsmolen heeft gekregen. De omleidingsweg zou de welgekomen structurele remedie zijn voor de al jaren aanwezige verkeersinfarct op de Grote Baan. Niet te verwaarlozen is eveneens het belang die de omleidingsweg speelt in het verbeteren van de algemene mobiliteit van de Limburger. Een betere mobiliteit die toelaat om gemakkelijker op de plaats van tewerkstelling te geraken en om de omgeving om en bij de Grote Baan weer heel wat leefbaarder te maken. Het moet dan ook niet verbazen dat de NoordZuidverbinding dan ook niet alleen een initiatief van de lokale en Vlaamse beleidsmakers, maar het blinkt ook als toonbeeld van samenwerking tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Beide belangengroepen hebben de handen in mekaar geslagen om de Noord-Zuidverbinding te promoten.

Stuitend zijn dan de lokale en vaak ondoordachte initiatieven die de situatie zelfs nog ondraaglijker maken. Zo heeft de lakse houding van het gemeentebestuur het nagelaten, om een voor HouthalenHelchteren door Heusden-Zolder genomen nefaste beslissing aan te vechten. Onze buren hebben ervoor gekomen om al het verkeer uit de gewichtscategorie plus 3,5 ton komende van de Stationsstraat in Houthalen-Helchteren te weren. De nabijheid van het industrieterrein Centrum-Zuid maakt de situatie problematisch omdat het de grote hoeveelheid vrachtverkeer nu dwingt om gebruik te maken van de Hamburger Hill. De Wet van Murphy in actie, als het niet erger lijkt te kunnen worden, dan wordt het net erger.

Om de waanzin compleet te maken, besliste gemeentebestuur om pal aan de kruising van E314 en de Grote Baan een woonzorgcentrum te plaatsen. Wat een oord van rust voor onze senioren hoort te zijn, wordt midden een notoir bebost overstromingsgebied ingeplant. In plaats van de huidige faciliteiten duurzaam uit te breiden, worden zowel de leefbaarheid van de omgeving als de verkeerssituatie op de Grote Baan nog wat meer op het randje van de krankzinnigheid op de proef gesteld.

Maar er is een oplossing… Het is nu aan de verantwoordelijke CD&V-minister Joke Schauvliege om een beslissing te nemen. Enerzijds kan ze zich met de moed der wanhoop proberen te verweren tegen het advies van de auditeur om zo de procedure ellelang te rekken. Anderzijds kan ze zich bij het advies neerleggen opdat de Raad van State snel tot een uitspraak zou kunnen overgaan. Met als doelstelling om deze keer voor een goed uitgewerkte, duurzame en definitieve oplossing te gaan. Het is redelijk evident welke optie de voorkeur van onze lokale afdeling draagt.

Ondertussen worden onze klaagzangen en smeekbedes gelukkig aanhoord bij minister Ben Weyts. De minister kan en wil de beslissing van de Raad van State uiteraard niet negeren en langs zich neerleggen, zo werkt ons rechtssysteem gelukkig niet. Wel kan de minister in tussentijd maatregelen nemen die de verkeersinfarct beduidend verlichten en bijkomstig ook nog de omgeving opwaarderen. Zo is er de verlenging van de afslagstrook in Helchteren afgewerkt en de eerste resultaten zijn meer dan positief. Anderzijds kijkt men ook naar de optimalisatie van de bestaande kruispunten en lichten om de doorstroming te verbeteren. Eveneens liggen er nu onder impuls van onze afdeling concrete plannen op tafel om het kruispunt ter hoogte van het oude gemeentehuis door middel van een alternatieve en duurzame Brownfieldontwikkeling het centrum te herwaarderen en de doorstroming op de Grote Baan te verbeteren.

Deze maatregelen zijn uiteraard allemaal welgekomen, maar lossen het grotere en structurele probleem niet op. Daarom roept N-VA Houthalen-Helchteren, iedereen die een verantwoordelijkheid draagt in dit dossier, om ons te vergezellen in onze actie om de inplanting van de NoordZuidverbinding zo snel mogelijk en op de juiste manier te verwezenlijken. Wij zullen de moed alleszins niet opgeven.

ICA

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is