Bestuur

Guy Schrooten

Voorzitter

Brecht Donné

Ondervoorzitter/Jongerenwerking

Ismail Ayed

Afdelingssecretaris/ Fractieleider

Luc Melotte

Penningmeester/ Schepen

Katrien Timmers

Voorzitter Gemeenteraad en OCMW raad

Myrthe Van Roey

Gemeenteraadslid

Lisette Lefrère

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Nathalie Tielens

Bestuurslid

Herman Hoogmartens

Organisatieverantwoordelijke

Maria Hoekx-Vanduffel

Bestuurslid

Gust Goris

Bestuurslid

Ludo Wouters

Ledenverantwoordelijke

Stany Houben

Bestuurslid